Сертификат

Компанийн шагнал, гэрчилгээ

●ISO9001, ISO13485 давхар гэрчилгээтэй аж ахуйн нэгж
●Үндэсний өндөр технологийн үйлдвэр
●Гурван үндсэн бүтээгдэхүүн нь CE гэрчилгээ авсан
●LIUYI Бээжингийн Алдартай БРЭНД
●Эмийн үйлдвэрлэлийн стандарт болон үндэсний стандартын төслийг боловсруулах аж ахуйн нэгж
●Нэгдүгээр зэрэглэлийн эмнэлгийн төхөөрөмжөөр дүүргэсэн гэрчилгээ
●Хятадын ашигтай загварын патентын гэрчилгээ
●Япон, Америкийн патент
●Энэтхэг, Вьетнамд бүртгэгдсэн барааны тэмдэг
●Бээжингийн найдвартай аж ахуйн нэгж
●CIMA удирдах аж ахуйн нэгж
●Хятадын бамбар төлөвлөгөөний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

1-1
2-1
3-1
4-1